Evaluari Imobile Cluj - Evaluare Imobiliara Cluj Napoca - Expert Evaluari Cluj

  Evaluari Imobile Cluj - Evaluari Imobiliare Cluj NapocaSituatiile in care puteti apela la AI Evaluari pentru servicii evaluari Cluj - servicii profesionale de evaluari imobiliare Cluj Napoca a proprietatilor imobiliare sunt urmatoarele:

  • estimarea valorii de piata pentru garantarea imprumuturilor acordate de Banci, Institutii Financiare nebancare, Companii, Persoane Fizice.
  • estimarea valorii de piata in scopul sustinerii planurilor reorganizare a societetilor aflate in insolventa sau in scopul vanzarii acestor bunuri;
  • estimarea valorii juste pentru raportarea financiara in scopul reducerii cotei de impozitare conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor Nr. 3471/2008, O.M.F. 3055/2009 revizuit 2011.
  • estimarea valorii de piata pentru garantarea esalonarii la plata a datoriilor bugetare conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor Nr. 1853/2011 si O.U.G. 29/2011.
  • estimarea valorii de piata in vederea vanzarii sau cumpararii proprietatilor imobiliare;
  • estimarea valorii juste in scopul diviziunii/fuziunii, majorarii capitalului social al companiilor;
  • estimarea valorii de piata pentru partajare sau despagubire;
  • estimarea valorii de piata sau/si a valorii juste pentru evaluarea portofoliilor bancare pentru conformarea la cerintele BNR de reevaluare periodica a proprietatilor.
  Toate rapoartele de evaluare imobiliara Cluj Napoca sunt elaborate conform Standardelor de Evaluare Internationale si standardelor A.N.E.V.A.R. 

Expert Evaluari Cluj - Evaluari Imobiliare Cluj Napoca - Evaluari Imobile Cluj